Formy płatności i wysyłka

 

Zapłata

1.    Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

  • płatność "za pobraniem"
  • przelew bankowy

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2.    Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

3.    Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.

4.    W przypadku płatności przelewem bankowym, zaplata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności "za pobraniem" - z chwilą dostawy Towarów.

5.    Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 88 2490 0005 0000 4500 9188 2141 (ALIOR BANK).

 

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 

1.    Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności "za pobraniem") lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).

2.    Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.    Możliwe sposoby dostawy to:

  • kurier,
  • odbiór osobisty w galerii pod adresem: Partyzantów 27, 43-300 Bielsko-Biała

4.    Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

5.    Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 5 Dni Roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

  • pomiędzy 2 a 3 Dni Robocze - kurier
  • niezwłocznie - odbiór osobisty.

6.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną - chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

7.    Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana - o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu. Wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi przy tym obowiązku Klienta będącego Konsumentem.

8.    Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyjątkowych sytuacjach realizowane są przesyłki na terenie UE.